Testy wodorowe SIBO

Czym jest SIBO?

mgr Kamila Dora – dietetyk/psychodietetyk

Definicja SIBO
Jest to stan, w którym jelito cienkie jest kolonizowane przez nadmierną liczbę bakterii. SIBO zostało zdefiniowane jako zespół kliniczny objawów ze strony przewodu pokarmowego spowodowany
obecnością nadmiernej ilości bakterii w jelicie cienkim.

Przyczyny SIBO
Przyczyna SIBO leży w każdym odcinku przewodu pokarmowego, zarówno w kontekście narządów,
gruczołów, enzymów, hormonów. Nie ma jedenej przyczyzny – jest ich mnóstwo, a m.in są to:

  • – zaburzenia perystaltyki;
  • – nieprawidłowości w budowie anatomicznej przewodu pokarmowego (uchyłki w jelitach, po
    zabiegach chirurgicznych);
  • – zaburzenia mechanizmów antybakteryjnych (np. brak lub niedostateczna ilość enzymów
    trawiennych).

Objawy SIBO
Może występować bezobjawowo lub wywoływać objawy ze strony przewodu pokarmowego.
Do najbardziej charakterystycznych należą:

– bóle brzucha;
– wzdęcia;
– nadmierne wytwarzanie gazów;
– uczucie niestrawności;
– zgaga;
– biegunki lub zaparcia (w zależności od postaci SIBO);
– odbijanie się;
– pogorszenie trawienia (np. reszki pokarmowe w kale).

Objawy kliniczne SIBO mogą się różnić w zależności od stopnia nasilenia rozrostu bakteryjnego.
Za nasilenie objawów SIBO odpowiadają sytuacje zwiększonego stresu, spożycie produktów FODMAP (produkty wysoko fermentujące).

Diagnostyka SIBO
Opiera się na testach oddechowych, a podstawowym jest wodorowy test oddechowy z glukozą lub laktulozą. Test ten oparty jest na założeniu, iż komórki ludzkie nie są w stanie wyprodukować wodoru i metanu. W związku z tym, jeśli po spożyciu glukozy lub laktulozy, gazy te będą obecne w wydychanym powietrzu, świadczy to o tym, że zachodzi proces fermentacji bakteryjnej w jelicie cienkim i dochodzi do ich wydzielania.

Leczenie SIBO
O wyborze sposobu leczenia decyduje lekarz prowadzący, który dobierze odpowiednie
antybiotyki/eubiotyki i/lub leki przeciwgrzybicze.
Leczenie obejmuje złagodzenie objawów poprzez eliminację rozrostu bakterii, utrzymanie remisji oraz
korygowanie niedoborów żywieniowych.
Należy pamiętać, że SIBO wymaga szerokiej diagnostyki, aby znaleźć jego przyzyczyny. Znalezienie
przyczyny tego zaburzenia ułatwi leczenie i pomoże ustrzec się przed nawrotem SIBO.

Dietoterapia SIBO
W związku z tym, iż nie ma jednej przyczyny, która jest odpowiedzilana za występowanie SIBO, nie ma
też tylko jednej diety. Proponowane postępowania dietetyczne:

1. Dieta low FODMAP – dieta z ograniczeniem fermentujących oligosacharydów, disacharydów,
monosacharydów i polioli. Nie ma jednoznacznych dowodów, że dieta ta działa w SIBO,
natomiast wiemy też, że nie przynosi destrukcyjnych konsekwencji – o ile jest dobrze
prowadzona.
2. Dieta elementarna – jest kompletnym sposobem żywienia, który opeira się na piciu
zbilansowanych koktajli, przygotowanych na bazie gotowych mieszanek. Znajdują się w nich
wszystkie niezbędne nam do życia składniki odżywcze. Są dostępne badania świadczące o jej
skuteczności.
3. Diet niekonwencjonalne – nie ma dowodów naukowych na ich temat.

Dietoterapia w SIBO – dlaczego jest tak istotna?
– Niedożywienie pacjenta będzie rzutowało na jego pracę hormonalną, pracę układu
odpornościowego.
– Niedobory powodują problemy z wchłanianiem, a to z kolei wywołuje brak kofaktorów m.in do
pracy tarczycy czy hormonów steroidowych.
– Wpływa na gospodarkę cukrową.
– Wpływa na mikrobiotę.

Podsumowanie:
Nie ma jednej przyczyny SIBO, w związku z tym sposób leczenia i dobór diety będzie ściśle zależny od konkretnego przypadku. Kluczowa jest diagnostyka, której podstawą są testy wodorowe oraz zidentyfikowanie przyczyny, . Tylko kompleksowe leczenie i dietoterapia daje szansę na skuteczne leczenie.

Piśmiennictwo:
1. Adamska A., Nowak M., Piłaniński S. i wsp. Częstość występowania zespołu rozrostu
bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) u pacjentów z cukrzycą. Diabetologia kliniczna 2015, tom
4,5; 175-182.
2. Jabłkowski M., Białkowska-Wrzecha J., Jabłkowska A. Zespół rozrostu bakteryjnego SIBO. Jak go diagnozować i leczyć w praktyce lekarza rodzinnego w świetle nowych wytycznych. Proglemy
Gastroenterologiczne w POZ. Lekarz POZ 1/2022, 24-36.
3. Gąsiorowska J., Czerwionka-Szaflarska M. Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego a zespół jelita nadwrażliwego. Przegląd Gastroentefologiczny 2013; 8(3), 165-171.

Koszt badania – 200 zł

Godziny otwarcia punktu pobrań

Poniedziałek – Piątek: 7:00-11:30
Sobota: 7:00-11.00
Niedziela: zamknięte